Architektura

Strona główna / Oferta / Architektura

Architektura

Czy powierzymy swoje zdrowie chirurgu, który ma wspaniałą wiedzę teoretyczną, - lecz nigdy nikogo nie zoperował? Nasze podejście do projektowania odróżnia nas od konkurencji tym, że jesteśmy praktykami. Wiele inwestycji projektowanych w naszej pracowni również realizowano przez ARTmachine. Doświadczenie wykonawcze ma duży wpływ na naszą pracę projektową i jest odzwierciedleniem tradycyjnego podejścia z przeszłości, gdy architekt realizował swoje dzieło w praktyce.
Nasza dokumentacja projektowa powstaje przy użyciu nowoczesnego oprogramowania VectorWorks BIM (Bulding Information Modeling). Platforma BIM pozwala nam na zintegrowaną realizacje przedsięwzięć budowlanych oraz precyzyjnego przeanalizowania kosztów budowli, charakterystyki energetycznej i wiele innych niezbędnych parametrów inwestycji na etapie projektowania.
W naszej pracy również wspieramy się Fotogrametrią oraz Fotogrametrią lotniczą. Wielobranżowy zespól wykwalifikowanych inżynierów uczestniczy w trakcie całego procesu inwestycyjnego.
Dla swoich klientów świadczymy wielobranżowe usługi projektowe, które obejmują następujące etapy:

Prace przedprojektowe

W ramach prac przedprojektowych przygotowujemy pełną dokumentację dla uzyskania decyzji o warunkach zabudowy (studium programowo przestrzenne, uzyskujemy warunki techniczne, sporządzamy raport oddziaływania na środowisko). Na zlecenie inwestora przygotowujemy studium opłacalności inwestycji wraz z analizą rynku nieruchomości pod kątem zamierzonego przedsięwzięcia. Wykonujemy inwentaryzacje budowlane, konserwatorskie, fotogrametrię, geotechniczne badania gruntu, badanie wytrzymałości istniejącej konstrukcji, analizy planów miejscowych, pozyskanie opinii specjalistycznych oraz uzgodnień od instytucji zewnętrznych dla rozpoczęcia inwestycji.

Koncepcja Programowo Przestrzenna (KPP)

Twórczy etap prac projektowych przy ścisłej współpracy z Inwestorem, z którym wspólnie analizujemy koszty i rozwiązania technologiczno - projektowe dla sporządzenia najbardziej optymalnego projektu w ramach budżetu Klienta. Szukamy również możliwości etapowania inwestycji zapewniające finansowe bezpieczeństwo oraz bezkolizyjne funkcjonowanie wybudowanej części obiektu. Razem rozważamy najbardziej zróżnicowane pomysły by mieć pewność, że podjęte decyzje projektowe są najlepsze.

Projekt budowlany i techniczny

Wykonujemy wielobranżowe projekty budowlane i techniczne w zakresie: architektura, konstrukcja, elektroenergetyka, wentylacja, C.O., projekty wodnokanalizacyjne, projekty hydrotechniczne, projekty drogowe, teleinformatyczne, projekty technologii produkcji i magazynowania, projekty zieleni i małej architektury, przedmiary i kosztorysy inwestorskie, certyfikaty energetyczne. Dla dokumentacji projektowej pozyskujemy wszystkie niezbędne opinie specjalistyczne i uzgodnienia m.in.: PPOŻ, Sanepid, BHP, ZUDP, uzgodnienia gestorów sieci, decyzje środowiskowe, wyłączenie z produkcji rolnej, uzgodnienia konserwatorskie. W imieniu i na rzecz Inwestora uzyskujemy pozwolenie na budowę.

Nadzór autorski / Inwestor Zastępczy

Dla swoich Klientów pełnimy wielobranżowy nadzór inwestorski, występujemy jako inwestor zastępczy, zajmujemy się kierowaniem oraz koordynacją prac budowlanych przez uprawnionych inżynierów, prowadzimy elektroniczny dziennik budowy, wykonujemy ekspertyzy techniczne odbieranych etapów inwestycji i poszczególnych elementów konstrukcji.

Odbiór obiektu do użytku

Przygotowujemy dokumentację powykonawczą, uzyskujemy niezbędne uzgodnienia w imieniu i na rzecz Inwestora w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Wykonujemy projekty o zróżnicowanym stopniu skomplikowania i skali:

  • budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne
  • budynki użyteczności publicznej
  • zakłady produkcyjno – magazynowe
  • urbanistyka
  • projekty dróg i przestrzeni publicznej

W swojej pracy nie jesteśmy ograniczeni wyłącznie do tradycyjnej technologii budowlanej, dysponujemy szeroką wiedzą i doświadczeniem w stosowaniu kompleksowych nowoczesnych rozwiązań w technologii budownictwa oraz w systemach instalacji wewnętrznych - pozwalających znacznie obniżyć koszty użytkowania. Dzięki doświadczeniu i systematycznie uzupełnianej wiedzy inżynierskiej opracowywane przez naszą firmę inwestycje są średnio o 35% tańsze w realizacji dla inwestora w stosunku do tradycyjnego podejścia konkurencyjnych firm projektowych.

Ponadto oferujemy:

  • obsługę w zakresie projektowania i budownictwa poprzez: doradztwo, konsultacje, weryfikację kosztorysową jako zewnętrzni konsultanci,
  • weryfikację umów cywilnoprawnych w zakresie projektowania i wykonawstwa,
  • sporządzamy opinie i ekspertyzy rzeczoznawców w obszarze projektowania i budownictwa dla spraw sądowych i cywilnoprawnych,
  • „Pacyfikacja sądowa” sąsiadujących stron postępowania administracyjnego, które w nieuzasadniony sposób blokują wydanie decyzji o warunkach zabudowy, pozwolenia na budowę lub użytkowania inwestycji budowlanej przez nadużycie zapisów prawa budowlanego i warunków technicznych.