O firmie

Strona główna / O firmie

O firmie

Pracownia artmachine sp. z o.o. działa w branży architektoniczno - budowlanej od 2003 roku. Wszechstronne i wieloletnie doświadczenie członków naszego zespołu, zdobyte podczas realizacji różnorodnych projektów pozwala nam zapewnić Państwa o wyjątkowo wysokich kompetencjach, które mają odzwierciedlenie w naszej pracy. Profesjonalizm naszej pracowni zdobywany w wielorakich warunkach oraz realizacja urozmaiconych procesów inwestycyjnych rozbudowała warsztat zawodowy członków naszego zespołu. Na bieżąco podnosimy nasze kompetencje, dbamy o wysoką jakość proponowanych i wprowadzanych rozwiązań, zwracając szczególną uwagę na to, iż każdy projekt jest dla nas zupełnie nowym, indywidualnym wyzwaniem.

Pracowania artmachine sp. z o.o. zajmuje się nie tylko kompleksową działalnością projektowo – budowlaną. Do ważnych działań naszego zespołu należy także wprowadzenie i analiza nowoczesnych technologii w budownictwie zmierzających ku obniżeniu kosztów inwestycji i eksploatacji.

Opracowaliśmy nowoczesny i świadomy system oszczędności, który realnie wprowadzamy w naszych projektach i inwestycjach przez nas realizowanych. Optymizacja konstrukcji, zastosowanie zbrojenia kompozytowego, użycie mieszanek betonu z rozproszonym zbrojeniem, projektowanie układów funkcjonalno – przestrzennych minimalizujących powierzchnie wspólne, maksymalne wykorzystanie współczynników urbanistycznych – te oraz inne kompleksowe rozwiązania powodują, że opracowywane przez nasz zespół inwestycyjne są dla inwestora średnio o 35% tańsze w realizacji w stosunku do tradycyjnego podejścia.

Równolegle z działalnością projektową pracowania artmachine sp. z o.o. przygotowuje materiały o charakterze marketingowym i reklamowym, przeprowadza badanie rynku nieruchomości oraz przygotowuje ofertę sprzedaży dla klientów prowadzących działalność deweloperską. Bogactwo zawodowe i wieloletnie podnoszenie kompetencji naszego zespołu zaowocowało także licznymi, wygranymi przez nasz konkursami o charakterze międzynarodowym i krajowym organizowanymi przez instytucje publiczne oraz firmy prywatne. Aktywne uczestnictwo w realizacji projektów poprzez nadzór autorski oraz pełnienie roli inwestora zastępczego doprowadziło nas do miejsca, w którym postanowiliśmy wypełnić niszę na rynku budownictwa polegającą na braku oferty zapewniającej inwestorowi już na etapie prac projektowych gwarantowaną cenę wybudowania 1m2 powierzchni budynku w określonym standardzie (zobacz: ARThouse).